Μπαχαρικά Μπαγκατζούνης

Περιγραφή Έργου

Ο στόχος του έργου ήταν να βελτιωθεί η ασύρματη κάλυψη σε όλο το κτίριο της επιχείρησης.

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος της δικτυακής υποδομής, μελέτη και δοκιμές στον χώρο του πελάτη και προτείναμε την εγκατάσταση 6 access point σε επιλεγμένα σημεία στον χώρο και ενός router στο κεντρικό rack.

Μετά την τοποθέτηση και παραμετροποίηση του συστήματος κεντρικής διαχείρισης των AP η ασύρματη κάλυψη σε όλους τους χώρους της επιχείρησης είναι η βέλτιστη. Δημιουργήσαμε δύο ασύρματα δίκτυα, με κατάλληλους περιορισμούς για λόγους ασφαλείας, ένα private για τη σύνδεση των PDA της αποθήκης και των υπολογιστών της επιχείρησης και ένα public για να υπάρχει η δυνατότητα παροχής internet στους πελάτες και συνεργάτες της επιχείρησης.
Translate »