Ελληνικά Πετρέλαια

Περιγραφή Έργου

Στόχος μας ήταν η εγκατάσταση CCTV με αντιεκρηκτικές ψηφιακές κάμερες για τις ανάγκες παρακολούθησης και καταγραφής συγκεκριμένων χώρων υψηλής επικινδυνότητας της εταιρείας.

Σύστημα CCTV με αντιεκρηκτικές ψηφιακές κάμερες για τις ανάγκες παρακολούθησης και καταγραφής συγκεκριμένων χώρων υψηλής επικινδυνότητας της εταιρείας. Με χρήση ασύρματων μονάδων πραγματοποιήθηκε η μεταφορά δεδομένων των καμερών στα κεντρικά σημεία παρακολούθησης. Το σύστημα επίσης περιλαμβάνει και αναλογικές, κάμερες εξωτερικού χώρου οι οποίες εξυπηρετούν την κάλυψη σημείων μη υψηλής επικινδυνότητας.
Translate »