Έργα Πυροπροστασίας

Περιγραφή Έργου

Σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος για την πρόληψη, αντιμετώπιση και έλεγχο των δασικών πυρκαγιών.

Το σύστημα στηρίζεται στην χρήση κινούμενων καμερών εξωτερικού χώρου. Με χρήση ειδικού λογισμικού και αλγορίθμων ή EPI Systems σε συνεργασία με την Infoδημ Geographic Information Systems έχει εγκαταστήσει συστήματα πυροπροστασίας και συναγερμών καπνού και φωτιάς στους νομούς Δυτικής Αττικής, Θεσπρωτίας, Άρτας και Χανίων.

Το σύστημα είναι ικανό να αναγνωρίζει ίχνη από καπνό και να ενεργοποιεί οπτικό και ηχητικό συναγερμό. Επιπρόσθετα περιστρέφει την κάμερα που ανίχνευσε το σήμα ώστε να θέσει στο κέντρο της εικόνας την πιθανή εστία και την προβάλλει σε σχετική οθόνη.

Η μετάδοση των δεδομένων από τις κάμερες στο κέντρο διαχείρισης της κάθε νομαρχίας γίνεται μέσω ασύρματου δικτύου που λειτουργεί στα 5.4GHz. Η τροφοδοσία με ισχύ του συστήματος επιτυγχάνεται με την χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Translate »