Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης

Περιγραφή Έργου

Ασυρματο Δίκτυο Σταθμου Εμπορευματοκιβωτίων(ΣΕ.ΜΠΟ)
Η εταιρία είναι υπεύθυνη για όλο το ασύρματο δίκτυο του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕ.ΜΠΟ). Η εταιρία έχει εγκαταστήσει ολοκληρωμένο σύστημα wi-fι. Συγκεκριμένα υπάρχουν 13 σταθμοί (Backbone) στα 5,4 GHz οι οποίοι επικοινωνούν με μία ασύρματη βάση (BSU). Πίσω από κάθε σταθμό 5,4 υπάρχουν συνδεδεμένα access point (2,4 GHz) με τα οποία επικοινωνούν τα μετακινούμενα οχήματα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Τα οχήματα αυτά φέρουν mobile computers με ασύρματες κάρτες wi-fi που είναι και αυτά υλοποίηση της εταιρίας μας.
Εφαρμογή Video Content Analytics
Σχεδίαση ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος CCTV με χρήση αλγορίθμων video analytics για τις ανάγκες κάλυψης της περιμέτρου της προβλήτας 1 του ΟΛΘ. Κάθε κάμερα η οποία έχει εγκατασταθεί στην προβλήτα 1 του λιμένα έχει ενσωματωμένα Video analytics και στέλνει στο κεντρικό σύστημα σε ζωντανό χρόνο το βίντεο καθώς και τα συμβάντα που έχει εντοπίσει. Όταν ληφθεί alarm στον server καταγραφής, το λογισμικό Milestone που είναι υπεύθυνο για την καταγραφή και επεξεργασία των alarms ενημερώνει την βάση στην οποία γίνονται όλες οι καταγραφές των alarm. Το αποτέλεσμα της καταγραφής του alarm είναι να εμφανιστεί στο NVR (milestone) ένα event. Με βάση την προέλευση του event (από ποια σταθερή κάμερα εμφανίστηκε) το NVR θα δώσει εντολή στην πλησιέστερη PTZ κάμερα (στις οποίας τον τομέα ανήκει η σταθερή κάμερα) για να στραφεί προς την συγκεκριμένη περιοχή επιτήρησης (preset).
Αναβάθμιση
Μετά από πολύχρονη λειτουργία του PTMP ασύρματου Δικτύου που είχαμε εγκαταστήσει στο Σ.ΕΜΠΟ, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να αντικατασταθεί με νέας Γενιάς με την Επωνυμία Fluidmesh της Cisco. Με ιδιαίτερα καινοτόμα χαρακτηριστικά, τα οποία καλύπτουν απόλυτα πλήρως τις ανάγκες του Σ.ΕΜΠΟ με την δικτύωση όλων τα κινουμένων οχημάτων και Γερανογεφυρών, με ποιοτικές υπηρεσίες και με latency καλωδίου. Είναι η πρώτη εγκατάσταση στην Ελλάδα, η οποία είναι πραγματικά πολύ επιτυχημένη και δη σε τόσο δύσκολο περιβάλλον.
Translate »