Συστήματα Διαβαθμισμένης Πρόσβασης

Home \ ΠΡΟΪΟΝΤΑ \ Συστήματα Διαβαθμισμένης Πρόσβασης

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης (Access Control) χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση σε πρόσωπα ή οχήματα σύμφωνα με το επίπεδο ασφαλείας και την χρονική στιγμή στους προστατευόμενους χώρους. Τα συστήματα αυτά μπορούν να λειτουργούν ως ανεξάρτητα για έλεγχο μιας εισόδου ή συνδυαστικά σε μεγάλες εγκαταστάσεις παρέχοντας κεντρικό έλεγχο δίνοντας πέραν της δυνατότητας ελέγχου πρόσβασης, δυνατότητα καταγραφής της ώρας εισόδου εξόδου των χρηστών. Συνδικάστηκα θα μπορούν να προστεθούν στο σύστημα και κάμερες καταγραφής των διερχόμενων προσώπων και οχημάτων.

Η EPI SYSTEMS διαθέτει μεγάλη γκάμα από συστήματα διαβαθμισμένης πρόσβασης για επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Η πιστοποίηση των χρηστών μπορεί να επιτευχθεί με:

  • Κωδικούς πρόσβασης
  • Μαγνητικές κάρτες
  • Επαγωγικές κάρτες
  • Συστήματα βιομετρικού ελέγχου
  • Bluetooth

Κατεβάστε το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ