Αυτοματισμοί Ξενοδοχείων και Οικιών

Home \ ΠΡΟΪΟΝΤΑ \ Αυτοματισμοί Ξενοδοχείων και Οικιών

Οι αυτοματισμοί της EPi Systems Α.Ε. έρχονται σε συνεργασία με την iNELS

Οι αυτοματισμοί μπορούν να τοποθετηθούν σε καταλύματα που ήδη λειτουργούν (retrofit) αντικαθιστώντας τους ήδη υπάρχοντες αυτοματισμούς και η διασύνδεση μεταξύ τους γίνεται με ασύρματο τρόπο. Με αυτό τον τρόπο το κατάλυμα μπορεί να αναβαθμιστεί με τον ελάχιστα επεμβατικό τρόπο.

Για νέα καταλύματα, ή για καταλύματα που υπόκεινται σε εκτεταμένη ανακαίνιση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αυτοματισμοί που επικοινωνούν μεταξύ τους ενσύρματα (GRMS). Αυτή η λύση προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες ελέγχου τόσο σε επίπεδο δωματίου, όσο και σε επίπεδο καταλύματος συνολικά.

Οι αυτοματισμοί της EPI Systems μπορούν να εγκατασταθούν επίσης και σε οικίες οι οποίες αναβαθμίζονται σε Smart Homes. Οι δυνατότητες διαχείρισης που προσφέρονται είναι ανεξάντλητες.