Αποθήκευση και Διαχείριση Κλειδιών

Home \ ΠΡΟΪΟΝΤΑ \ Αποθήκευση και Διαχείριση Κλειδιών

Συστήματα Αποθήκευσης και Διαχείρισης Κλειδιών

Ελέγξτε ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε ποια κλειδιά και πότε. Τα κλειδιά αποθηκεύονται με ασφάλεια σε κλειδοθήκες, με τη χρήση RFID συστημάτων.

Παίρνετε το σωστό κλειδί σε δευτερόλεπτα, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια!

Τα κλειδιά παραμένουν ζωτικό μέρος οποιασδήποτε λύσης ασφάλειας, αλλά η σημασία τους συχνά παραβλέπεται.
Ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κλειδιών μπορεί να περιορίσει ποιοί άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα κλειδιά.

Γνωρίζοντας ποιος, πότε και πού είναι ένα κλειδί της επιχείρησή σας, έχετε πάντα τον έλεγχο ξεχνώντας πια τα «χαμένα κλειδιά»!

Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης κλειδιών μπορεί να μειώσει το λειτουργικό κόστος και τους πόρους, και ταυτόχρονα να διατηρήσει την ασφάλεια και την επιστροφή των κλειδιών σας.

Τα συστήματα διαχείρισης κλειδιών προσφέρουν έξυπνο έλεγχο, διαχείριση και αποθήκευση των κλειδιών σας – με ευελιξία και από οπουδήποτε. Το proxSafe δημιουργεί τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης και άνεση στις καθημερινές σας λειτουργίες.