Μικροελεγκτές

Home \ ΠΡΟΪΟΝΤΑ \ Μικροελεγκτές

Η EPI SYSTEMS διαθέτει μια μεγάλη γκάμα μικροελεγκτών (microcontrollers) για την καταγραφή και τον έλεγχο της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της ταχύτητας του ανέμου, την κατεύθυνση του ανέμου και το ύψος του κύματος. Οι μικροελεγκτές αυτοί έχουν την δυνατότητα να στέλνουν δεδομένα από τις μετρήσεις τους μέσω GPRS σε πολλαπλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε FTP ιστοσελίδες καθώς επίσης και να στέλνουν και να λαμβάνουν SMS μηνύματα μέσω δικτύου GSM. Οι μικροελεγκτές αυτοί μπορούν να έχουν πολλές εφαρμογές, κάποιες από τις οποίες αναφέρονται παρακάτω.

Εφαρμογές σε θερμοκήπια

Στα σύγχρονα θερμοκήπια είναι επιτακτική η χρήση προηγμένων συστημάτων μέτρησης της θερμοκρασίας και της υγρασίας του εδάφους. Ιδικοί μικροελεγκτές τοποθετούνται στο έδαφος και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνουν τις τιμές του εδάφους. Επίσης είναι δυνατή η αποστολή SMS σε έκτακτες περιπτώσεις (πχ υπερβολική υγρασία κ.α.). Τέλος καταγράφετε το ιστορικό προκειμένου ο γεωπόνος να μπορεί να συγκρίνει τις τωρινές καταστάσεις του εδάφους με παλιότερες.

Εφαρμογές σε εστιατόρια

Στα σύγχρονα εστιατόρια και στις αλυσίδες γρήγορου φαγητού είναι επιτακτική η χρήση μικροελεγκτών για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας στους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έτσι μπορούν να τοποθετηθούν μικροελεγκτές για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας σε ψυγεία, καταψύκτες και στους πάγκους επεξεργασίας των τροφίμων. Οι μικροελεγκτές είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις Ευρωπαϊκής Ένωσης (92/2/EEC) ΚΑΙ των ΗΠΑ (CFR21).

Εφαρμογές σε Γαλακτοβιομηχανίες

Το γάλα είναι ευαίσθητο στις θερμοκρασίες και χρειάζεται ειδική μεταχείριση. Είναι ζωτικής σημασίας για το γάλα να διατηρείται καθ ‘όλη την αλυσίδα παραγωγής, από την συλλογή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την εμφιάλωση του υπό ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας για την διασφάλιση της ποιότητα του γάλατος. Οπότε θα πρέπει να τοποθετηθούν ειδικοί μικροελεγκτές ελέγχου θερμοκρασίας σε όλα τα στάδια παραγωγής του γάλατος.

Εφαρμογές σε φορτηγά μεταφοράς προϊόντων

Είναι σημαντικό για την ασφάλεια των τροφίμων να γίνονται επαρκείς έλεγχοι κατά την μεταφορά των προϊόντων στον τελικό προορισμό. Οπότε είναι καλό η τοποθέτηση μικροελεγκτών για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας κατά την διάρκεια της μεταφοράς των προϊόντων.

Εφαρμογές σε εγκαταστάσεις συντήρησης των τροφίμων

Σε μεγάλες εγκαταστάσεις συντήρησης των τροφίμων πρέπει να υπάρχει εποπτεία και παρακολούθησης της θερμοκρασίας και της υγρασίας, έλεγχος για την κατάσταση της πόρτας των ψυγείων και έλεγχος για πιθανές διακοπές ρεύματος. Όλοι αυτοί οι έλεγχοι μπορούν να υλοποιηθούν με μικροελεγκτές οι οποίοι θα στέλνουν την κατάσταση της θερμοκρασίας και της υγρασίας ανά πάσαν στιγμή και θα ειδοποιούν μέσω μηνυμάτων SMS σε περίπτωση διακοπής ρεύματος είτε σε περίπτωση που κάποια πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή.

Εφαρμογές σε Μετεωρολογικούς Σταθμοί και για την Περιβαλλοντική Παρακολούθησης

Μικροελεγκτές καταγραφής καιρικών και περιβαλλοντικών συνθηκών είναι ιδανικοί για την παρακολούθηση σε δάση, βουνά, θαλάσσια μέτωπα, ποτάμια, λίμνες και φάρμες. Και τη γενική παρακολούθηση του περιβάλλοντος σε Εργοστάσια, Βιομηχανικές περιοχές, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.

Εφαρμογές στην ενέργεια

Μικροελεγκτές καταγραφής δεδομένων είναι κατάλληλοι για εφαρμογές στην ενέργεια, για την παρακολούθηση σε εργοστάσια φωτοβολταϊκών, ανεμογεννήτριες και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας

Εφαρμογές σε αυτόνομα συστήματα τροφοδοσίας

Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας συνήθως αντιμετωπίζουν προβλήματα στην τροφοδοσία απομακρυσμένων GSM σταθμών βάσης. Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων συνήθως χρησιμοποιούν (APS) συστοιχίες μπαταριών και μετατροπείς dc-ac. Είναι ζωτικής σημασίας να παρακολουθείτε η εσωτερική θερμοκρασία των μπαταριών, διότι πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν φθορές στις μπαταρίες. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να παρακολουθείται η τάση της μπαταρίας και το ρεύμα που καταναλώνεται από το σταθμό, για το σύστημα A/C και τον πομπό GSM. Συνήθως, τα συστήματα APS βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι δύσκολα προσβάσιμα από το τεχνικό προσωπικό για την επιθεώρηση και τη συντήρηση. Η λύση έρχεται με την χρήση μικροελεγκτών από τους οποίους το τεχνικό προσωπικό παίρνει τα απαραίτητα δεδομένα που επιθυμεί.