Δίκτυα

Home \ ΠΡΟΪΟΝΤΑ \ Δίκτυα

Ενσύρματα και Ασύρματα Δίκτυα

Η Epi Systems έχει μεγάλη εμπειρία στην εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων. Έχει υλοποιήσει πληθώρα εγκαταστάσεων σε Δήμους, Οργανισμούς, Στρατόπεδα, Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ενσύρματα Δίκτυα:

 • Ολοκληρωμένες λύσεις εταιρικών δικτύων
 • Δομημένη καλωδίωση
 • Υπηρεσίες διαδικτύου
 • Εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού
 • Παραμετροποίηση Server & Client
 • Λύσεις firewall
 • Priority services
 • Bandwidth allocation
 • Εταιρικά VPN

Ασύρματα Δίκτυα:

 • Μητροπολιτικά δίκτυα (WMAN)
 • Τοπικά δίκτυα (WLAN)
 • Ασύρματες ζεύξεις μεγάλων αποστάσεων
 • Ταχύτητες έως 300 Mbps
 • Ασύρματα δίκτυα 5 GHz & 2 GHz
 • Κάλυψη δικτύου δήμων για διαμοιρασμό ευρυζωνικής σύνδεσης
 • Κάλυψη δικτύου βιομηχανικών χώρων