Φωτισμός Δρόμου

Home \ ΠΡΟΪΟΝΤΑ \ Φωτισμός Δρόμου

Νέα γενιά ασύρματης ευφυούς λύσης διαχείρισης για φωτισμό δρόμου από την EPI Systems

Τα LED μπορούν να εξοικονομήσουν 80% της ενέργειας φωτισμού αν συνδυαστούν με έξυπνη διαχείριση

Ενσωματωμένη Ευφυία – Έλεγχος βάση κανόνων

Το στρώμα δικτύου είναι βασισμένο σε αποκεντρωμένη ευφυή αρχιτεκτονική που σημαίνει ότι όλοι οι κόμβοι στο δίκτυο μπορούν να εργάζονται ανεξάρτητα καθώς όλες οι διεργασίες λαμβάνουν χώρα στον ίδιο τον κόμβο και όχι σε κάποιο κεντρικό διακομιστή. Κάθε κόμβος γνωρίζει τον ρόλο του και αντιδρα στους κανόνες που είναι αποθηκευμένοι μέσα σε αυτόν. Οι κόμβοι είναι ικανοί να αντιδρούν σε εξωτερικά συμβάντα ή να τροφοδοτούν με συμβάντα άλλους κόμβους.

Ευφυής λύση ελέγχου φωτισμού

Ο έλεγχος του φωτισμού πραγματοποιείται με κανόνες που αποθηκεύονται τοπικά εντός του ελεγκτή του φωτιστικού (δικτυακού κόμβου) – μόλις οι κανόνες ληφθούν από την συσκευή, είναι ικανή να λειτουργήσει αυτόνομα και δεν χρειάζεται σύνδεση με τον διακομιστή. Χρησιμοποιώντας αυτήν την αρχιτεκτονική κάθε ελεγκτής φωτισμού χρησιμοποιεί αποθηκευμένους τοπικά κανόνες που καθορίζουν την συμπεριφορά του πχ χρόνος ανοίγματος / κλεισίματος, χρόνος αυξομείωσης και επίπεδο και τρόπος αντίδρασης σε εξωτερικά συμβάντα όπως ανίχνευση κίνησης μέσω αντίστοιχου αισθητήρα ή συμβάντα που έχουν προκληθεί από εξωτερική συσκευή.
Σε αντίθεση με λύσεις ανταγωνιστών όπου απαιτείται συνεχής σύνδεση με τον διακομιστή για επικοινωνία εντολών ελέγχου ομαλής λειτουργίας, η λύση της EPI Systems είναι ικανή να λειτουργήσει ακόμα και όταν δεν υπάρχει εφικτή σύνδεση. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα να διαχειριστεί η συμπεριφορά των κόμβων μέσω μαζικής εξόρυξης δεδομένων πχ με αποστολή κανόνων υψηλού επιπέδου για να αλλαχτεί η συμπεριφορά του φωτισμού για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ευέλικτος έλεγχος βάση ωραρίου και τοποθεσίας

Διαφορετικές περιοχές εντός πόλης χρειάζονται διαφορετικά μοτίβα λειτουργίας φωτισμού και προσαρμοζόμενα μοτίβα για διαφορετικές ημέρες και εποχές. Χάρη στον έλεγχο που βασίζεται σε κανόνες, είναι εύκολο για ένα χρήστη να ρυθμίσει μία τέτοια ελεγχόμενη συμπεριφορά, βασιζόμενος στον χρόνο και στην τοποθεσία των φωτιστικών. Για παράδειγμα τα φωτιστικά στο κέντρο μιας πόλης χρησιμοποιούν διαφορετικό μοτίβο λειτουργίας από αυτά στις κατοικημένες περιοχές, ακόμα περισσότερο προσαρμοσμένοι κανόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικές εποχές, μήνες ή ακόμα και για κάθε μέρα. Μόλις τεθούν οι κανόνες τα φωτιστικά τους ακολουθούν αυτομάτως χωρίς να χρειάζεται επιπλέον αλληλεπίδραση από τον διακομιστή εκτός αν κάποιος θέλει να αλλάξει κάποιο κανόνα ή σετ κανόνων.

Ανάδραση φωτιστικού

Οι ελεγκτές φωτισμού EPI Systems καταγράφουν την λειτουργία κάθε φωτιστικού σώματος. Ο ελεγκτής φωτισμού EPI Systems καταγράφει την κατανάλωση ενέργειας, τις ώρες λειτουργίας τον συνολικό χρόνο όπου συγκεκριμένοι κανόνες ήταν σε λειτουργία στο φωτιστικό, καθώς και πόσες φορές ο φωτισμός έχει αντιδράσει σε συμβάντα που έχουν προκληθεί από εξωτερικούς αισθητήρες. Η δικτυακή διεπαφή (web interface), που είναι μέρος της λύσης είναι δυνατόν να δημιουργήσει διαφορετικά reports βάση των στοιχείων που έχει συλλέξει από τους ελεγκτές φωτισμού.

Ειδοποιήσεις

Σε περίπτωση που ο ελεγκτής φωτισμού ανιχνεύσει μη φυσιολογική κατάσταση ή συμβάν είτε στην λειτουργία του φωτιστικού είτε στον ίδιο τον ελεγκτή, ο ελεγκτής θα στείλει μήνυμα ειδοποίησης στον χρήστη μέσω του κεντρικού διακομιστή. Καθώς η λειτουργία του φωτιστικού ελέγχεται περιοδικά, η ανάγκη για ελέγχους ρουτίνας των φωτιστικών σωμάτων γίνεται περιττή.

Επεκτασιμότητα

Το σύστημα μπορεί να επεκταθεί εύκολα – νέοι ελεγκτές φωτισμού και άλλες έξυπνες συσκευές πόλης μπορούν να προστεθούν στο σύστημα χωρίς να επηρεάζουν την λειτουργία των εγκατεστημένων και λειτουργικών συσκευών. Αυτή η ευελιξία κάνει την λύση μελλοντικά επεκτάσιμη μιας και τα φώτα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε μελλοντικής εφαρμογής (πχ έξυπνου parking) χωρίς την ανάγκη αλλαγών σε υλικό ή λογισμικό στους ελεγκτές φωτισμού των φωτιστικών ή σε άλλους ελεγκτές ή συστήματα που έχουν ήδη αναπτυχθεί.

Ασύρματη λύση

Η ασύρματη τεχνολογία της EPI Systems χρησιμοποιεί το πρότυπο IEEE 802.15.4 και λειτουργεί σε συχνότητα 2.4GHz (παγκοσμίως με δωρεάν άδεια). Η ασύρματη λύση της EPI Systems είναι ένα αυτοδιαμορφούμενο. δίκτυο mesh έτσι δεν χρειάζεται ειδικό διαχειριστή ή κόμβο router καθώς όλες οι συσκευές είναι ικανές να εκπληρώσουν οποιονδήποτε από αυτούς τους ρόλους. Χρησιμοποιώντας την ασύρματη μας τεχνολογία, οι κόμβοι μπορούν να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο δίκτυο mesh χωρίς την χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού ή χειροκίνητου ελέγχου κάθε κόμβος μπορεί να επικοινωνήσει με κάθε άλλο κόμβο στο δίκτυο απευθείας ή χρησιμοποιώντας άλλους κόμβους για μεταφορά δεδομένων. Η δικτυακή λύση επίσης επιτρέπει την απομακρυσμένη και μέσω δικτύου αναβάθμιση του λογισμικού των κόμβων, που σημαίνει ότι οι δυνατότητες του συστήματος μπορούν να επεκταθούν πολύ εύκολα.

Ασφάλεια συστήματος

Η λύση είναι ασφαλής μιας και μόνο οι πιστοποιημένες συσκευές μπορούν να επικοινωνήσουν με τα στοιχεία του συστήματος και η ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των συσκευών είναι κρυπτογραφημένη. Η πιστοποίηση και η κρυπτογράφηση είναι βασισμένα σε πιστοποιημένη λύση ασφαλείας που βασίζεται στην Elliptic Curve Cryptography, παρέχωντας μεγαλύτερο επίπεδο ασφαλείας σε σύγκριση με ανταγωνιστικές λύσεις με λιγότερες απαιτήσεις σε πόρους.

Χαρακτηριστικά Λύσης

  • Συμβατή με κάθε αυξομειούμενης ροής πηνίο στραγγαλισμού / πρόγραμμα οδήγησης
  • Ενσωμάτωση στο φωτιστικό ή εξωτερική τοποθέτηση σε στύλο με περίβλημα IP65
  • Αυτόματη δημιουργία δικτύου, χωρίς την δημιουργία κεντρικού κόμβου ή γνώση της τοπολογίας.
  • Συμπεριφορά βασισμένη σε πολυεπίπεδους κανόνες βασισμένους από τον χρήστη, που επιτρέπουν μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα προσαρμογής.
  • Ανεξάρτητη λειτουργία, δεν απαιτείται συνεχής σύνδεση με τον διακομιστή.
  • Αντίδραση σε συμβάντα που ενεργοποιούνται από εξωτερικούς αισθητήρες: ανίχνευση κίνησης, αισθητήρα φωτισμού κτλ.
  • Σύνδεση με τον διακομιστή με χρήση σύνδεσης GPRS/3G (προαιρετικά Ethernet ή WiFi)

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για τους Ελεγκτές εξωτερικού φωτισμού