Software Διαχείρισης Βίντεο

Home \ ΠΡΟΪΟΝΤΑ \ Software Διαχείρισης Βίντεο

Το Software Διαχείρισης Βίντεο (Video Management Software) είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα ενός συστήματος επιτήρησης.
To software γενικά εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Συλλέγει τα βίντεο από τις κάμερες και τις άλλες πηγές
  • Καταγράφει και αποθηκεύει αυτά τα βίντεο σε συσκευές αποθήκευσης
  • Παρέχει μια διεπαφή για την παρακολούθηση του βίντεο σε πραγματικό χρόνο αλλά και την πρόσβαση στα αποθηκευμένα βίντεο.

Πολλές σύγχρονες δικτυακές κάμερες παρέχουν εσωτερικές δυνατότητες εγγραφής και θέασης βίντεο μέσω web browser και χωρίς την χρήση VMS. Παρόλα αυτά η διεπαφή web των καμερών αυτών αφορά αποκλειστικά την ίδια την κάμερα και δεν παρέχει δυνατότητα να υπάρχει πρόσβαση μέσω αυτής και στις υπόλοιπες κάμερες του δικτύου.

Τα VMS παρέχουν μια πλειάδα δυνατοτήτων σε σχέση με την διαχείριση των λαμβανόμενων ροών βίντεο. Αυτές οι δυνατότητες παραμετροποιούνται με βάση τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Τα βασικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων από την EPI Systems VMS’ είναι τα ακόλουθα:

Το Valerus VMS είναι το Software Διαχείρισης Βίντεο (Video Management Software, VMS) της εταιρείας Vicon. Έχει σχεδιαστεί και χτιστεί πάνω στα ανοιχτά στάνταρτ της βιομηχανίας όπως εκφράζονται από το ONVIF, το κοινό πρωτόκολλο της βιομηχανίας που έχει υιοθετηθεί από τις περισσότερες κάμερες και συστήματα VMS. Με την υιοθέτηση του ONVIF το Valerus προσφέρει την δυνατότητα να ενσωματωθούν σε αυτό λύσεις και από άλλους κατασκευαστές εκτός της Vicon.

Η πλήρης εγκατάσταση του Valerus VMS αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Την εφαρμογή/Web Server: Πρόκειται για το κέντρο του συστήματος. Εκεί λειτουργεί η βάση δεδομένων και αποθηκεύεται ο προγραμματισμός του συστήματος, ενώ σε αυτόν συνδέονται και οι web clients που διαχειρίζονται το σύστημα. Σε συστήματα με κάτω από 150 κάμερες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν server που τρέχει η εφαρμογή αλλά και σαν server όπου γίνεται η εγγραφή του βίντεο από τις κάμερες.
  • Τους Servers εγγραφής: Όλοι οι servers εγγραφής (Network Video Recorder, NVR) γράφουν και παρέχουν εικόνα και ήχο. Κάθε server έχει δυνατότητα να χειριστεί διαφορετικό αριθμό καμερών, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του.
  • Το Client Viewing Station: Καθώς το Valerus είναι κατασκευασμένο με λογική thin-client οι clients που θα το χρησιμοποιούν μπορούν να είναι οποιοδήποτε PC που τρέχει Microsoft Explorer 11 και ανώτερο ή Firefox.

Βασικά Χαρακτηριστικά του VALERUS

To Valerus VMS έχει πολλά σημαντικά χαρακτηριστικά όπως:
Πίνακα ελέγχου μέσω του οποίου παρέχονται στατιστικά για κάθε κάμερα και NVR στο δίκτυο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να εκτιμηθεί η συμπεριφορά του συστήματος και να διαγνωστούν προβλήματα.
Κανόνες, Συμβάντα και Συναγερμοί: Μέσω του Valerus μπορούν να καθοριστούν ορισμένοι κανόνες που θα προκαλέσουν αντιδράσεις του συστήματος σε ορισμένα συμβάντα. Η αντίδραση είναι γνωστή σας συναγερμός. Όταν εμφανιστεί ένα συμβάν το οποίο έχει καθοριστεί και ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, στο Valerus θα εμφανιστεί ένα tab το οποίο είναι ειδικά για τον συγκεκριμένο συναγερμό και το οποίο θα εμφανίζει το περιεχόμενο που έχει καθοριστεί. Επίσης θα εμφανιστεί και μια οπτική και ηχητική ένδειξη του συναγερμού η οποία μπορεί να απενεργοποιηθεί από τον χρήστη χειροκίνητα ή να ρυθμιστεί ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Εκτός του tab του συναγερμού το σύστημα μπορεί να στείλει ένα email σε καθορισμένη διεύθυνση ή να ενεργοποιηθεί κάποια διαδικασία που έχει οριστεί.
Εγγραφή: Με το Valerus μπορεί να εγγραφεί ήχος και εικόνα, ενώ μπορεί να προγραμματιστεί και εγγραφή πριν από κάποιο συμβάν.
Εξαγωγή: Κομμάτια βίντεο μπορούν να εξαχθούν και να σωθούν σε οποιοδήποτε μέσο.
Μάσκες: Μέσω του VMS μπορούν να τοποθετηθούν μάσκες που κρύβουν ευαίσθητες περιοχές του βίντεο ώστε να μην φαίνονται. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα αφαίρεσης της μάσκας στην περίπτωση που αυτό χρειάζεται. Η μάσκα μπορεί να αφαιρεθεί ακόμα και αν το βίντεο έχει εξαχθεί από το NVR.
Έρευνα Μουσείου: Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει γρήγορο και ακριβή έλεγχο του βίντεο που έχει εγγραφεί για αλλαγές σε μια περιοχή ενδιαφέροντος όπως είναι κάποια κίνηση ή ένα αντικείμενο που λείπει.
Thumbnail Search: Κατά αυτόν τον τρόπο ψαξίματος ο χρήστης βλέπει ακίνητες εικόνες από το βίντεο για το χρονικό διάστημα που έχει επιλέξει. Επιλέγοντας μεταξύ 2 εικόνων, το σύστημα του δίνει νέες εικόνες ανάμεσα στις χρονικές στιγμές που αντιστοιχούσαν στις αρχικά επιλεγμένες εικόνες. Με αυτό τον τρόπο τελικά ο χρήστης μπορεί να βρει το κομμάτι του βίντεο που τον ενδιαφέρει.
Valerus Events Framework (VEF): Πρόκειται για add-on του Valerus το οποίο επιτρέπει την ενσωμάτωση συστημάτων από τρίτους, όπως είναι τα συστήματα αναγνώρισης προσώπου, ανάγνωσης πινακίδων οχημάτων κλπ. Σε τέτοια περίπτωση το Valerus συνδέει τα δεδομένα από τα άλλα συστήματα με την στιγμή που έχει εμφανιστεί στο καταγραφόμενο βίντεο η αιτία που προκάλεσε την ενεργοποίησή τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα να γίνει έρευνα στα αρχεία των βίντεο σε σχέση με ένα συγκεκριμένο συμβάν (π.χ. εμφάνιση στο βίντεο μιας συγκεκριμένης πινακίδας κυκλοφορίας).
Ξετύλιγμα εικόνας από φακό 360°: Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει το ψηφιακό ξετύλιγμα της εικόνας των καμερών με φακό 360° και εστίαση σε συγκεκριμένο σημείο, τόσο σε εγγεγραμμένο όσο και σε ζωντανό βίντεο.
Smart Analytics: Στην μεριά του server του Valerus υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα Smart Analytics που παρέχει αναλύσεις πραγματικού χρόνου. Με το Smart Analytics το σύστημα ελέγχου γίνεται πιο αποτελεσματικό καθώς οι κάμερες λειτουργούν πιο «έξυπνα» με την βοήθεια του Valerus. Το SmartAnalytics είναι μια σουίτα εφαρμογών που αποτελείται από το SmartAction, το SmartSearch και το BusinessIntelligence. Συνοπτικά, το SmartAction χρησιμοποιεί προκαθορισμένους κανόνες συμπεριφοράς που ελέγχουν την δραστηριότητα σε εκατοντάδες καναλια βίντεο και παρέχει συναγερμούς και αντιδράσεις του συστήματος μόνο όταν εμφανιστούν συγκεκριμένες συμπεριφορές. Το SmartSearch ερευνά σε πολλαπλά κανάλια εγγεγραμμένου βίντεο για συγκεκριμένα συμβάντα ή αντικείμενα ενδιαφέροντος. Το BusinessIntelligence εξάγει στατιστικές πληροφορίες σχετικά με όγκους και τάσεις κίνησης καθώς και μοτίβα κίνησης από τις κάμερες παρακολούθησης. Με αυτές τις πληροφορίες διαχειριστές εγκαταστάσεων και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μπορούν να πάρουν αποφάσεις σε σχέση με διάφορα λειτουργικά θέματα αλλά και θέματα κατανομής πόρων στην επιχείρησή τους. Το Valerus Smart Analytics μπορεί να αναλύσει βίντεο από πολλαπλές πηγές παράλληλα και επιτρέπει ανίχνευση πολύπλοκων σεναρίων που συνδέουν κανόνες ανίχνευσης από διαφορετικές κάμερες. Οι συνδυασμοί κανόνων που μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε κάμερα είναι απεριόριστοι.
Υποστήριξη H.265 συμπίεσης: Η συμπίεση H.265 υποστηρίζεται από το ONVIF και προσφέρει υψηλότερη συμπίεση βίντεο ώστε να υποστηρίζεται χαμηλότερο εύρος ζώνης (bandwidth) και γενικά χαμηλότερες απαιτήσεις αποθήκευσης δεδομένων.