ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια)

Home \ ΈΡΓΑ \ ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια)

Περιγραφή Έργου

Σύστημα CCTV με αντιεκρηκτικές ψηφιακές κάμερες για τις ανάγκες παρακολούθησης και καταγραφής συγκεκριμένων χώρων υψηλής επικινδυνότητας της εταιρείας. Με χρήση ασύρματων μονάδων πραγματοποιήθηκε η μεταφορά δεδομένων των καμερών στα κεντρικά σημεία παρακολούθησης. Το σύστημα επίσης περιλαμβάνει και αναλογικές, κάμερες εξωτερικού χώρου οι οποίες εξυπηρετούν την κάλυψη σημείων μη υψηλής επικινδυνότητας.