Συστήματα Έγκαιρης Ειδοποίησης Φωτιάς

Epi Systems | Απλοποιούμε την τεχνολογία
EPi Systems | Απλοποιούμε την τεχνολογία

Συστήματα Πρόληψης

Τα συστήματα πρόληψης φωτιάς είναι κρίσιμης σημασίας για την προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών. Ως εταιρία, προτείνουμε την εγκατάσταση συστημάτων πρόληψης φωτιάς όπως αυτόματων ανιχνευτών καπνού και θερμότητας.

Συνιστούμε επίσης τη διεξαγωγή τακτικών ελέγχων και συντηρήσεων στα συστήματα πρόληψης φωτιάς για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας τους.
EPi Systems | Απλοποιούμε την τεχνολογία

Συστήματα Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς

Με την χρήση καμερών και ντρόουν, προσφέρουμε πλήρη κάλυψη και παρακολούθηση της επιφάνειας για πιθανά εστία εγκαύματος, ενώ επιτρέπουμε επίσης την απομακρυσμένη παρακολούθηση και ελέγχο του συστήματος από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Με την τεχνολογία μας, εξασφαλίζουμε την προστασία της περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής από τους κινδύνους πυρκαγιάς.

Για την απόλυτη εμπειρία

Translate »